UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 135 din 9 octombrie 2018Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 9 octombrie 2018,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă cererea formulată de domnul șef lucrări dr. inf. Gheorghe PANFILOIU, cadru didactic titular la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de efectuare de activități didactice, în regim de plata cu ora (o normă), în cadrul Universității „Danubius” din Galați, în anul universitar 2018-2019.

Art. 2. Se aprobă cererea formulată de domnul conf. dr. ing. Sorin CIORTAN, cadru didactic titular la Facultatea de Inginerie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de efectuare de activități didactice, în regim de plata cu ora (o normă), în cadrul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova, în anul universitar 2018-2019.

Art. 3. Se aprobă cererea formulată de domnul conf. dr. ing. Silviu Marian NĂSTAC, cadru didactic titular la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de efectuare de activități didactice, în regim de plata cu ora (maxim 87% dintr-o normă), în cadrul Universității „Transilvania” din Brașov, în anul universitar 2018-2019.

Art. 4. Se aprobă cererea formulată de domnul prof. dr. habil. Valeriu ARDELEANU, cadru didactic titular la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de efectuare de activități de conducere de doctorat, în regim de plata cu ora, în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, în anul universitar 2018-2019.

Art. 5. Se aprobă cererea formulată de domnul lector Aurelian GHEORGHIU, cadru didactic titular la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de efectuare de activități didactice, în regim de plata cu ora (o normă), în cadrul Universității „Danubius” din Galați, în anul universitar 2018-2019.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email