UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 93 din 6 septembrie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 6 septembrie 2018,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei pentru cercetare științifică a Senatului, Fișa de raportare a activității academice și cercetare științifică (FRACS). Anexă

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, Raportul de autoevaluare în vederea încadrării în domeniu acreditat a programului de studii universitare de masterat cu caracter internaționalizat Comunicare instituțională (la Chișinău), domeniul Științe ale comunicarii, învățământ cu frecvență, de la Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei pentru bază materială, buget și finanțe a Senatului, modificarea următoarelor taxe din cadrul  Facultății de Medicină și Farmacie începând cu anul universitar 2018-2019, după cum urmează:
• Taxă de rezidențiat pentru studenții străini:
 • Medicină – 5000 euro/an;
 • Farmacie – 5500 euro/an;
 • Medicină dentară – 6000 euro/an.
• Taxă de examen pentru studenții non-UE în vederea completării studiilor – 300 euro/an.

Art. 4. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea următoarelor cursuri de formare continuă valabile începând cu anul universitar 2018-2019, în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic:
 • Managementul carierei profesionale;
 • Managementul și gestiunea documentelor;
 • Marketingul și valorificarea competențelor profesionale;
 • Tehnica redactării corecte a unui curriculum vitae;
 • Gimnastică de întreținere pentru persoanele de vârsta a 3-a;
 • Kinetoterapie pentru persoanele de vârsta a 3-a.

Art. 5. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului UDJG, planurile de învățământ pentru cursurile de formare continuă, valabile începând cu anul universitar 2018-2019, în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic:
 • Managementul carierei profesionale;
 • Managementul și gestiunea documentelor;
 • Marketingul și valorificarea competențelor profesionale;
 • Tehnica redactării corecte a unui curriculum vitae;
 • Gimnastică de întreținere pentru persoanele de vârsta a 3-a;
 • Kinetoterapie pentru persoanele de vârsta a 3-a.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa Fișa de raportare a activității academice și cercetare științifică (FRACS)

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email