UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 94 din 17 septembrie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 17 septembrie 2018,

HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, structura statelor de funcții și de personal didactic pentru anul universitar 2018-2019. (Anexă)


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU


Anexa Structura statelor de funcții și de personal didactic pentru anul universitar 2018-2019

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email