UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 92 din 3 septembrie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 3 septembrie 2018,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă, la propunerea Departamentului de Științe generale din cadrul Facultății Transfrontaliere de Științe Umaniste, Economice și Inginerești, modificarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de conferențiar, poziția 52 din Statul de funcții al Departamentului de științe generale, prin înlocuirea doamnei conf. dr. Luiza Florea cu doamna conf. dr. Lorena Dediu.
   


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email