UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 91 din 3 septembrie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 3 septembrie 2018,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, cererea formulată de Toderașcu Georgiana Cristina, absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității „Nicolae Titulescu” din Bucuresti, promoția 2018, de a susține examenul de finalizare a studiilor în cadrul Facultății de Stiinte Juridice, Sociale si Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, sesiunea septembrie 2018.
   


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email