UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 90 din 3 septembrie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 3 septembrie 2018,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se validează rezultatul alegerilor parțiale desfășurate în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie pentru funcția de senator, în urma cărora a fost aleasă doamna prof. dr. Berciu Coman Elizabet Mălina.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, solicitarea Direcției juridice și resurse umane nr. 20106 din 23 august 2018 de transformare a următoarelor posturi din statul de funcții al personalului didactic auxiliar și nedidactic în vederea promovării, astfel:

Nr. crt. Departament/Serviciu/Birou Funcția actuală Funcția pe care promovează
1. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – Departamentul de economie Secretar IIS Secretar IS
2. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – Departamentul de administrarea afacerilor Secretar IIS Secretar IS
3. Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie – Departamentul de istorie, filosofie și sociologie Administrator  patrimoniu IIS Administrator  patrimoniu IS
4. Direcția cămine cantine și proiecte studențești Administrator patrimoniu IIS Administrator patrimoniu IS
5. Direcția cămine cantine și proiecte studențești Administrator patrimoniu IIS Administrator patrimoniu IS
6. Direcția cămine cantine și proiecte studențești Administrator patrimoniu IIS Administrator patrimoniu IS
7. Direcția cămine cantine și proiecte studențești Administrator patrimoniu IIIS Administrator patrimoniu IIS
8. Biroul juridic Consilier juridic II Consilier juridic I
9. Serviciul bibliotecă și editura universității Bibliotecar IS Bibliotecar IAS
10. Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic Administrator patrimoniu IIIM Administrator patrimoniu IIIS
11. Serviciul tehnic și lucrări de investiții Administrator patrimoniu IIISSD Administrator patrimoniu IISSD

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, propunerea Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie de validare a calificării aferente programului de studii universitare de licență Artă sacră, domeniul Arte vizuale, învățământ cu frecvență, precum și introducerea în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior.

Art. 4. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD – UDJG privind componența comisiilor de admitere la studii universitare de doctorat pentru domeniile Medicină și Știința sportului și educației fizice pentru Admiterea 2018, după cum urmează:

Nr. crt. Conducătorul de doctorat Componența comisiei de admitere
          Domeniul de doctorat: Medicină
1. Prof. dr. Aurel Nechita Prof. dr. Aurel Nechita Preşedinte
Prof. dr. habil. Dorel Firescu Membru
Conf. dr. habil. Anamaria Ciubara Membru
2. Prof. dr. habil. Dorel Firescu Prof. dr. habil. Dorel Firescu Preşedinte
Prof. dr. Aurel Nechita Membru
Conf. dr. habil. Anamaria Ciubara Membru
3. Prof. dr. habil. Alin Laurenţiu Tatu Prof. dr. habil. Alin Laurenţiu Tatu Preşedinte
Prof. dr. Aurel Nechita Membru
Prof. dr. habil. Dorel Firescu Membru
4. Conf. dr. habil. Anamaria Ciubară Conf. dr. habil. Anamaria Ciubară Preşedinte
Prof. dr. Aurel Nechita Membru
Prof. dr. habil. Dorel Firescu Membru
          Domeniul de doctorat: Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice
1. Prof. dr. habil. Claudiu Mereuţă Prof. dr. habil. Claudiu Mereuţă Preşedinte
Prof. dr. habil. Răzvan Sandu Enoiu Membru
Prof. dr. habil. Laurenţiu Gabriel Talaghir Membru
2. Prof. dr. habil. Răzvan Sandu Enoiu Prof. dr. habil. Răzvan Sandu Enoiu Preşedinte
Prof. dr. habil. Claudiu Mereuţă Membru
Prof. dr. habil. Laurenţiu Gabriel Talaghir Membru
3. Prof. dr. habil. Laurenţiu Gabriel Talaghir Prof. dr. habil. Laurenţiu Gabriel Talaghir Preşedinte
Prof. dr. habil. Claudiu Mereuţă Membru
Prof. dr. habil. Răzvan Sandu Enoiu MembruPreşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email