UGAL

Senatul universitar
 
HOTĂRÂREA
nr. 89 din 2 august 2018
 
Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 2 august 2018,
 
 
HOTĂRĂŞTE:

 
Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planurile de învățământ pentru următoarele programe de formare continuă propuse de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic a fi realizate prin proiectul IMD-ProfSkills:
  • Incluziune, consiliere și TIC – motivare și inovare în procesul educațional din medii defavorizate;
  • Școală incluzivă, comunicare interculturală și parteneriate inovative în medii educaționale defavorizate;
  • Manager creativ pentru școala incluzivă.

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, modificarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Nr. crt.

Departamentul

Poziţia în Statul de funcţii

Funcţia didactică

Comisia

1

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

20

Şef lucrări

Preşedinte:

Prof. univ. dr. ing. Ioan Șușnea - UDJG

Membri:

Conf. univ. dr. ing. Cornelia Tudorie - UDJG

Ş. l. univ. dr. ing. Mihai Vlase - UDJG

Ş. l. univ. dr. ing. Dan Munteanu - UDJG

Ş. l. univ. dr. ing. Cristina Anton - UDJG

2

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

21

Şef lucrări

Preşedinte:

Prof. univ. dr. ing. Ioan Șușnea - UDJG

Membri:

Conf. univ. dr. ing. Cornelia Tudorie - UDJG

Ş. l. univ. dr. ing. Mihai Vlase - UDJG

Ş. l. univ. dr. ing. Dan Munteanu - UDJG

Ş. l. univ. dr. ing. Cristina Anton - UDJG


Art. 3. Se aprobă, la propunerea Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, modificarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant, perioadă determinată, după cum urmează:

Nr. crt.

Departamentul

Poziţia în Statul de funcţii

Funcţia didactică

Comisia

1

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

26

Asistent

Preşedinte:

Prof. univ. dr. ing. Ioan Șușnea - UDJG

Membri:

Conf. univ. dr. ing. Cornelia Tudorie - UDJG

Ş. l. univ. dr. ing. Adina Cocu - UDJG

Ş. l. univ. dr. ing. Dan Munteanu - UDJG

Ş. l. univ. dr. ing. Mihai Vlase - UDJGPreşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email