UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 88 din 30 iulie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 30 iulie 2018,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, propunerea Facultății de Medicină și Farmacie de scoatere la concurs a patru posturi didactice de asistent, perioadă determinată:
 1. poziția 36 din Statul de funcții al Departamentului de Științe farmaceutice.
 2. poziția 40 din Statul de funcții al Departamentului de Științe farmaceutice.
 3. poziția 41 din Statul de funcții al Departamentului de Științe farmaceutice.
 4. poziția 58 din Statul de funcții al Departamentului Clinic medical.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, solicitarea Facultății Transfrontaliere de Științe Umaniste, Economice și Inginerești privind transmiterea dosarului la Autoritatea Națională pentru Calificări, pentru validarea calificărilor aferente următoarelor programe de studii universitare de masterat și introducerea în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a acestora:
 • Administrarea afacerilor internaționale euroregionale (Chișinău);
 • Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor (Chișinău).

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, solicitarea Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic de înființare a următoarelor cursuri de formare continuă:
 • Sisteme de management în achizițiile publice din proiectele cu finanțare europeană;
 • Metode și tehnici de reducere a impactului asupra mediului a deșeurilor din industria vinificației;
 • Tehnologii moderne de vinificație;
 • Criterii de certificare a produselor alimentare ecologice;
 • Metode de valorificare a subproduselor din vinificație;
 • Reglementări naționale și internaționale privind depistarea fraudelor alimentare;
 • Protecția datelor cu caracter personal;
 • Limba română ca limbă străină. Limbaje specializate.

Art. 4. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planurile de învățământ pentru cursurile de formare continuă menționate la art. 3.

    

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email