UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 87 din 30 iulie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 30 iulie 2018,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, Raportul de autoevaluare în vederea autorizării provizorii de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pentru programul de studii universitare de licență Sisteme și echipamente termice (la Cahul), în domeniul Inginerie mecanică, forma de învățământ cu frecvență, de la Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
    

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email