UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 86 din 30 iulie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 30 iulie 2018,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, cererea formulată de Ciurea Ștefan-Tiberiu, absolvent al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, programul de studii universitare de licență Management, promoția 2014, de a susține examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Danubius” din Galați, Facultatea de Științe Economice, sesiunea septembrie 2018.
    

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email