UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 225 din 21 decembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
Metodologiei interne de organizare și desfășurare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere de la nivelul facultăților și universității 2015-2016,

Senatul universitar, în data de 21 decembrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se validează rezultatul concursului pentru ocuparea funcției de decan la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, desfășurat în perioada 6 – 15 decembrie 2016. Ca urmare, dl prof. dr. ing. Cristian Silviu Simionescu va prelua, în baza deciziei rectorului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, mandatul de decan al facultății sus-menționate.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email