UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 226 din 22 decembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 22 decembrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație, Strategia privind internaționalizarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă cererile de prelungire a perioadei studiilor doctorale formulate de studenții doctoranzi cuprinși în Anexa 2, conform recomandării directorului Consiliului pentru studii universitare de doctorat.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Strategia privind internaționalizarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Anexa nr. 2 Lista cererilor de prelungire a perioadei studiilor doctorale formulate de studenții doctoranzi

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email