UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 224 din 19 decembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 19 decembrie 2016,HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă, la recomandarea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului UDJG, Raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS a programului de studii universitare de licență „Kinetoterapie și motricitate specială”, domeniul „Știința sportului și educației fizice”, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email