UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 223 din 16 decembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 16 decembrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat, cu avizul Consiliului de administrație, statele de funcții și de personal aferente cursurilor organizate în cadrul școlilor doctorale ale IOSUD - UDJG. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă componența nominală a comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice de asistent și șef lucrări/lector, perioadă determinată, concurs ce se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2016/2017. (Anexa 2)


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Statele de funcții și de personal aferente cursurilor organizate în cadrul școlilor doctorale ale IOSUD - UDJG
Anexa nr. 2 Componența nominală a comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice de asistent și șef lucrări/lector, perioadă determinată, concurs ce se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2016/2017

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email