UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 222 din 13 decembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 13 decembrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se confirmă numirea în funcția de prodecan la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor a doamnei conf. dr. ing. Liliana Mihalcea.

Art. 2. Se confirmă numirea în funcția de prodecan la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie a domnului lector dr. Decebal Nedu.

Art. 3. Se aprobă modificarea Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice de asistent și șef lucrări/lector pe perioadă determinată, conform Anexei 1.

Art. 4. Se aprobă, la solicitarea Compartimentului de audit intern al UDJG, avizată de Consiliul de administrație, Carta auditului intern. (Anexa 2)

Art. 5. Se aprobă, la propunerea Facultății de Medicină și Farmacie, avizată de Consiliul de administrație, structura organizatorică a Centrului de cercetare în domeniul medico-farmaceutic, după cum urmează:
- Director general: prof. dr. medic primar protetică dentară Earar Kamel;
- Director științific: conf. dr. chim. Simona Claudia Ștefan;
- Consiliu științific: 5 membri, din care fac parte, conform statutului, ca membri de drept: directorul general; directorul științific; un reprezentant al conducerii Facultății de Medicină și Farmacie: prodecan prof. dr. biochimist Michaela Dobre; 2 membri cu activitate de cercetare științifică performantă, cu impact național relevant: prof. dr. biochimist Irina Mirela Apetrei, prof. dr. medic Manuela Arbune.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Metodologia privind ocuparea posturilor didactice de asistent și șef lucrări/lector pe perioadă determinată
Anexa nr. 2 Carta auditului intern

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email