UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 221 din 13 decembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 13 decembrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă planul de măsuri pentru optimizarea internaționalizării învățământului superior cuprins în proiectul Calitate, mobilitate și diversitate în contextul internaționalizării activităților Universității „Dunărea de Jos” din Galați, codul proiectului: CNFIS-FDI-2016-0029, Programul: FDI – Fondul de Dezvoltare Instituțională. (Anexă)

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexă Planul de măsuri pentru optimizarea internaționalizării învățământului superior cuprins în proiectul Calitate, mobilitate și diversitate în contextul internaționalizării activităților Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email