UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 220 din 13 decembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 13 decembrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă cererea formulată de doamna șef lucrări dr. biolog Cecilia Șerban, cadru didactic titular la Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești a UDJG, de a susține activități didactice în semestrul al II-lea al anului universitar 2016/2017, în regim de plata cu ora, la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (45 de ore de curs, 45 de ore de lucrări de laborator și 24 de ore pentru teze de an).

Art. 2. Se aprobă cererea formulată de doamna șef lucrări dr. Sînziana Lovin, cadru didactic titular la Facultatea de Medicină și Farmacie a UDJG, de a susține activități didactice, în regim de plata cu ora, la Universitatea Apollonia din Iași (3 ore de curs/săptămână și 10 ore LP, medicină internă la AMG an II).
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email