UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 219 din 13 decembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 13 decembrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă Raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS a programului de studii universitare de licență Limba și literatura engleză – limba și literatura franceză, domeniul Limbă și literatură, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Litere.

Art. 2. Se aprobă Raportul de autoevaluare în vederea autorizării provizorii de către ARACIS a programului de studii universitare de licență Limbi moderne aplicate, domeniul Limbi moderne aplicate, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Litere.

Art. 3. Se aprobă Raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS a programului de studii universitare de licență Limba și literatura română – limba și literatura engleză, domeniul Limbă și literatură, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Litere.

Art. 4. Se aprobă Raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS a programului de studii universitare de licență Limba și literatura română – limba și literatura franceză, domeniul Limbă și literatură, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Litere.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email