UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 218 din 5 decembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 5 decembrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație, suplimentarea listei posturilor didactice, perioadă determinată, care sunt scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2016/2017, cu două posturi de asistent, pozițiile 112 și 113 din statul de funcții al Departamentului de științe generale din cadrul Facultății Transfrontaliere de Științe Umaniste, Economice și Inginerești a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru cercetare științifică al Universității „Dunărea de Jos” din Galați. (Anexă)


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru cercetare științifică al Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email