UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 217 din 25 noiembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 25 noiembrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație, calendarul pentru desfășurarea  concursului pentru ocuparea funcției de decan la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila, conform tabelului de mai jos.

6 – 7.12.2016 Depunerea candidaturilor pentru funcţia de decan
8.12.2016 Avizarea dosarelor de concurs de către Compartimentul juridic
12 – 13.12.2016 Avizarea candidaturilor la funcţia de decan în Consiliul facultăţii
14.12.2016 Derularea concursului pentru selectarea decanului
15.12.2016 Comunicarea rezultatului concursului pentru funcţia de decan
22.12.2016 Decizia de numire a noului decan

Art. 2. Se aprobă numirea domnului conf. dr. Ciprian Vlad în funcția de președinte al Comisiei de etică universitară și a doamnei lector dr. Andreea Elena Matic în funcția de vicepreședinte al Comisiei de etică universitară, având în vedere rezultatele alegerilor desfășurate în cadrul comisiei sus-menționate.

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Facultății de Inginerie și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, numirea domnului prof. dr. ing. Florin Popescu în funcția de director al Centrului de Cercetare Științifică pentru Mașini și Echipamente Termice și Ingineria Mediului în Energetică.

Art. 4. Se aprobă, la propunerea Direcției juridice și resurse umane și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, transformarea a două posturi din statul de funcții al personalului didactic auxiliar și nedidactic, conform tabelului de mai jos.

Nr. crt. Numele și prenumele Departamentul/Serviciul/Biroul Funcția actuală Funcția pe care promovează
1. Talpău Nelu Serviciul tehnic Administrator patrimoniu IIS Administrator patrimoniu IS
2. Neagu Mariana Serviciul bibliotecă și Editura universității Administrator patrimoniu IIIS Administrator patrimoniu IIS


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email