UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 213 din 31 octombrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 31 octombrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă solicitarea dlui prof. dr. Claudiu Mereuță, cadru didactic titular la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, abilitat în domeniul de studii universitare de doctorat „Știința sportului și educației fizice”, de afiliere la Școala doctorală interdisciplinară din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov.

Art. 2. Se aprobă solicitarea Consiliului de administrație de modificare a art. 24 al Metodologiei de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenții din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cursuri cu frecvență, în sensul că bursele de studiu se revizuiesc anual și nu după fiecare sesiune de examene.

Art. 3. Se aprobă componența Comisiei de etică universitară, avizată de Consiliul de administrație, după cum urmează:

Nr. crt. Numele și prenumele membrilor CEU Facultatea
1. Prof. dr. Elisabeta Vasilescu Inginerie
2. Conf. dr. Liliana Tocariu
3. Șef lucrări dr. Mădălina Rus
4. Prof. dr. Laurențiu Frangu Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
5. Conf. dr. Ciprian Vlad
6. Conf. dr. Iulia Grecu Știința și Ingineria Alimentelor
7. Conf. dr. Olimpia Dumitriu-Buzia Medicină și Farmacie
8. Șef lucrări dr. Ginel Baciu
9. Prof. dr. Mariana Neagu Litere
10. Prof. dr. Paul Ichim Educație Fizică și Sport
11. Conf. dr. Sofia David Economie și Administrarea Afacerilor
12. Lector dr. Andreea Matic Științe Juridice, Sociale și Politice
13. Lector dr. Valerica Celmare Istorie, Filosofie și Teologie

   

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email