UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 214 din 31 octombrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 31 octombrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă cererea formulată de Nicoleta Danteș, absolventă a Școlii Superioare de Jurnalistică din București, promoția 1998, de a susține examenul de finalizare a studiilor la Facultatea de Litere a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în sesiunea din februarie 2017.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email