UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 212 din 28 octombrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 28 octombrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se validează rezultatul alegerilor desfășurate la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice pentru completarea Consiliului facultății. Noul membru al Consiliului Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice este dl prof. dr. Romeo Victor Ionescu.

Art. 2. Se aprobă solicitarea Consiliului de administrație de introducere în statul de funcții al personalului didactic auxiliar și nedidactic al Facultății de Științe și Mediu, valabil pentru anul universitar 2016/2017, a Laboratorului de Diagnoză și Analiză Acustică a Sistemelor Fizice.

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Medicină și Farmacie, avizată de Consiliul de administrație, de înființare în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Galați a următoarelor secții clinice:
  • Secția Farmacie clinică, având șef de secție pe dna șef lucrări dr. Silvia Robu, farmacist primar.
  • Secția clinică Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, având șef de secție pe dna șef lucrări dr. Carmen Chelmuș, medic primar.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email