UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 211 din 13 octombrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 13 octombrie 2016,HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă Raportul de autoevaluare în vederea autorizării provizorii de către ARACIS a programului de studii universitare de licență Mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară, domeniul Inginerie mecanică, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila.

Art. 2. Se aprobă Raportul de autoevaluare în vederea autorizării provizorii de către ARACIS a programului de studii universitare de licență Administrarea afacerilor în alimentația publică, domeniul Administrarea afacerilor, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email