UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 210 din 13 octombrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 13 octombrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă contractul de management al rectorului Universității „Dunărea de Jos” din Galați cu Senatul universitar. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat, avizată de Consiliul de administrație, de modificare a Metodologiei de evaluare internă a școlilor doctorale. (Anexa 2)

Art. 3. Se aprobă transmiterea către Consiliul de administrație a propunerii Comisiei juridice și de etică a Senatului de modificare a Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare pentru punct de vedere.

Art. 4. Se aprobă propunerea Facultății de Arhitectură Navală, avizată de Consiliul de administrație, de înființare a Clubului de Navomodelism NAVFAN.
Totodată, se aprobă Regulamentului de funcționare a Clubului de Navomodelism NAVFAN. (Anexa 3)

Art. 5. Se aprobă propunerea Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, avizată de Consiliul de administrație, de modificare a componenței comisiei științifice de acordare a titlului de doctor honoris causa al UDJG dlui prof. dr. Corneliu Bîrsan, după cum urmează:
Președinte
- Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu, președintele Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Membri:    
- Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan, rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
- Prof. dr. Ion Dogaru, de la Academia Română;
- Prof. dr. Dan Claudiu Dănișor, de la Universitatea din Craiova;
- Prof. dr. Flavius Antoniu Baias, de la Universitatea din București;
- Prof. dr. Beatrice Bourdelois, de la Universitatea Le Havre din Franța;
- Prof. dr. Augustin Fuerea, de la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București;
- Prof. dr. Florin Tudor, de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
- Prof. dr. Mihai Floroiu, de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
Ceremonia va avea loc în data de 28 octombrie 2016.

Art. 6. Se aprobă cererile de întrerupere/prelungire a perioadei studiilor universitare de doctorat formulate de studenții doctoranzi cuprinși în Anexa 4.

Art. 7. Se aprobă planul de învățământ pentru cursul de formare continuă „Universitatea vârstei a treia”.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 


Anexa nr. 1 Contractul de management al rectorului Universității „Dunărea de Jos” din Galați cu Senatul universitar
Anexa nr. 2 Modificarea Metodologiei de evaluare internă a școlilor doctorale
Anexa nr. 3 Regulamentului de funcționare a Clubului de Navomodelism NAVFAN
Anexa nr. 4 Studenți doctoranzi a căror cereri de întrerupere/prelungire a perioadei studiilor universitare de doctorat au fost aprobate

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email