UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 155 din 19 septembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 19 septembrie 2016,

HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă cererea formulată de dl prof. dr. Adrian Micu de modificare a art. 1 al Hotărârii Senatului nr. 151 din 12 septembrie 2016, în sensul următor:
Dl prof. dr. Adrian Micu, cadru didactic titular la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, poate efectua activități didactice (maxim 40 de ore pe lună), în regim de plata cu ora, la Universitatea „Ovidius” din Constanța, în anul universitar 2016/2017.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email