UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 154 din 19 septembrie 2016

Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 19 septembrie 2016,

HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație, menținerea calității de titular pentru dl prof. dr. Ion Șișcanu, la Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești, în cadrul Departamentului de științe generale, în anul universitar 2016/2017.

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD - UDJG și cu avizul Consiliului de administrație, componența comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat, pentru sesiunea a II-a (15 – 23 septembrie 2016), a cetățenilor de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diaspora, după cum urmează:
Președinte:
- prof. dr. ing. Eugen Victor Cristian Rusu,
Membri:
- prof. dr. Mirela Praisler,
- prof. dr. Elena Croitoru.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email