UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 156 din 23 septembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
Metodologiei proprii privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare,

Senatul universitar, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 23 septembrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă rezultatul concursului pentru ocuparea postului, perioadă determinată, de asistent, poziţia 30 din statul de funcţii al Departamentului de arhitectură navală, de la Facultatea de Arhitectură Navală. Drept urmare, dl Caramatescu Adrian va ocupa acest post, începând cu anul universitar 2016/2017.
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email