UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 152 din 12 septembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 12 septembrie 2016,

HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea CSUD și cu avizul Consiliului de administrație, modificarea următoarelor comisii de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2016, astfel:

1. Domeniul Filologie, Comisia de Literatura franceză:
Președinte:
- prof. dr. habil. Carmen Andrei;
Membri:    
- prof. dr. habil. Alina Ganea;
- prof. dr. habil. Gabriela Scripnic.

2. Domeniul Iginerie industrială:
Președinte:
- prof. dr. Luminița Moraru;
Membri:
- prof. dr. Mirela Praisler;
- prof. dr. habil. Antoaneta Ene.

3. Domeniul Chimie:
Președinte:
- prof. dr. Mirela Praisler;
Membri:
- prof. dr. habil. Constantin Apetrei;
- prof. dr. habil. Rodica Mihaela Dinică.

4. Domeniul Inginerie mecanică:
Președinte:
- prof. dr. ing. Lorena Deleanu;
Membri:
- prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan;
- prof. dr. ing. Elena Mereuță;
- prof. dr. ing. Silviu Dănuți Măcuță;
- prof. dr. ing. Gabriel Andrei.
    
Art. 2. Se aprobă, la propunerea CSUD și cu avizul Consiliului de administrație, componența comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2016, pentru domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală:
Președinte:
- prof. dr. ec. ing. habil. Silvius Stanciu;
Membri:
- conf. dr. ec. habil. Maria Magdalena Turek Rahoveanu;
- conf. dr. ec. ing. habil. Gheorghe Adrian Zugravu.
    
Art. 3. Se aprobă, la propunerea CSUD și cu avizul Consiliului de administrație, alocarea pe comisii a locurilor finanțate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2016, pentru domeniile Inginerie industrială și Inginerie mecanică, conform tabelului de mai jos.


Domeniul
Inginerie industrială
Număr conducători de doctorat Număr locuri buget cu bursă (calculat proporțional cu numărul de conducători de doctorat) Număr locuri buget cu bursă propus Număr locuri buget fără bursă (calculat proporțional cu numărul de conducători de doctorat) Număr locuri buget fără bursă propus Număr locuri cu taxă propus
Facultatea de Inginerie 6 2.14 2 2.14 2 4
Facultatea Știința și Ingineria Alimentelor 4 1.43 2 1.43 1 3
Facultatea Știința și Ingineria Alimentelor 4 1.43 1 1.43 2 3
Total număr conducători de doctorat 14   5   5 10
Număr locuri buget cu bursă 5          
Număr locuri buget cu bursă per conducător 0.36          


Domeniul
Inginerie mecanică
Număr conducători de doctorat Număr locuri buget cu bursă
(calculat proporțional cu numărul de conducători de doctorat)
Număr locuri buget cu bursă propus Număr locuri buget fără bursă (calculat proporțional cu numărul de conducători de doctorat) Număr locuri buget fără bursă propus Număr locuri cu taxă propus
Facultatea de Inginerie și
Facultatea Inginerie și Agronomie din Braila
11 3.93 4 3.93 4 8
Facultatea de Arhitectură Navală 3 1.07 1 1.07 1 2
Total număr conducători de doctorat 14   5   5 10
Număr locuri buget cu bursă 5          
Număr locuri buget cu bursă per conducător 0.36          
   
 
Art. 4. Se aprobă, la propunerea CSUD și cu avizul Consiliului de administrație, Metodologia de desfășurare a procesului de constituire a Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD – UDJG. (Anexa 1)

Art. 5. Se aprobă, la propunerea CSUD și cu avizul Consiliului de administrație, Calendarul de desfășurare a procesului de constituire a Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD – UDJG. (Anexa 2)

Art. 6. Se aprobă, la propunerea Comisiei pentru cercetare științifică a Senatului, ca următorii senatori să facă parte din Consiliul pentru cercetare științifică al UDJG: prof. dr. habil. Antoaneta Ene, prof. dr. habil. Gabriela Râpeanu, prof. dr. Alexandru Căpățînă.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU


Anexa nr. 1 Metodologia de desfășurare a procesului de constituire a Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD – UDJG
Anexa nr. 2 Calendarul de desfășurare a procesului de constituire a Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD – UDJG
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email