UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 151 din 12 septembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 12 septembrie 2016,

HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă cererea formulată de dl prof. dr. Adrian Micu, cadru didactic titular la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități didactice (8 ore pe săptămână), în regim de plata cu ora, la Universitatea „Ovidius” din Constanța, în anul universitar 2016/2017.

Art. 2. Se aprobă cererea formulată de dna șef lucrări dr. ing. Luxița Rîșnoveanu, cadru didactic titular la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități didactice, în regim de plata cu ora, la Academia de Studii Economice din București (10 ore pe săptămână), în anul universitar 2016/2017.

    

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email