UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 150 din 5 septembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 5 septembrie 2016,

HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă cererea formulată de dl prof. dr. Bulancea Gabriel, cadru didactic titular la Facultatea de Arte a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități didactice (18 ore pe săptămână), în regim de plata cu ora, la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galați, în anul școlar 2016/2017.

    

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email