UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 149 din 5 septembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 5 septembrie 2016,

HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă cererea formulată de Olaru Luminița, absolventă a Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, specializarea Drept, forma de învățământ cu frecvență redusă, promoția 2011, de a susține examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Danubius” din Galați.

Art. 2. Se aprobă cererea formulată de Puha Adrian, absolvent al Facultății Transfrontaliere de Științe Umaniste, Economice și Inginerești, specializarea Măsurători terestre și cadastru, promoția 2009, de a susține examenul de finalizare a studiilor la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email