UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 148 din 5 septembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 5 septembrie 2016,

HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă solicitările formulate de Consiliul pentru studii universitare de doctorat al IOSUD – UDJG de afiliere, în calitate de conducător de doctorat, pentru următoarele cadre didactice, titulare la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați:

Nr. crt. Numele și prenumele cadrului didactic Facultatea Domeniul conducerii de doctorat Școala doctorală la care s-a aprobat  afilierea
1. Prof. dr. STANCIU Silvius Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Școala doctorală de inginerie a IOSUD-UDJG
2. Conf. dr. ZUGRAVU Gheorghe Adrian Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Școala doctorală de inginerie a IOSUD-UDJG
3. Conf. dr. TUREK RAHOVEANU Maria Magdalena Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Școala doctorală de inginerie a IOSUD-UDJG
4. Prof. dr. GANEA Alina Elena Facultatea de Litere Filologie Școala doctorală de științe socio-umane a IOSUD-UDJG
5. Prof. dr. MOGA Liliana Mihaela Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Management Școala doctorală de științe socio-umane a IOSUD-UDJG
6. Prof. dr. SCRIPNIC Gabriela Olimpia Facultatea de Litere Filologie Școala doctorală de științe socio-umane a IOSUD-UDJG

Art. 2. Se aprobă cererea formulată de dl FRANGOPOL H. Gabriel, student doctorand în anul VII, domeniul Inginerie electrică, forma de învățământ fără frecvență, forma de finanțare cu taxă, de prelungire a perioadei studiilor doctorale cu 12 luni, începând cu data de 1 octombrie 2016.  
  
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email