UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 147 din 8 august 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 8 august 2016,

HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație, prelungirea mandatului Comisiei de etică universitară în actuala componență, până la data de 1 octombrie 2016.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, cererea formulată de dl prof. univ. dr. Aurel Nechita de menținere a calității de titular la Facultatea de Medicină și Farmacie, în cadrul Departamentului clinic medical, în anul universitar 2016/2017.

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Comisiei juridice și de etică a Senatului, admiterea contestației formulate de dl conf. univ. dr. ing. Sorin Ciortan, înregistrată la Cancelaria Senatului sub nr. 633/14.7.2016, împotriva Hotărârii Comisiei de etică universitară nr. 13/28.6.2016 cu privire la sesizarea nr. 12928/19.4.2016, și anularea Hotărârii CEU sus-menționate.
    

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email