UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 59 / 22.09.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 22.9.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă cererea formulată de către Botezatu Roxana Andreea, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi, promoţia 2014, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea Economie şi administrarea afacerilor, în  sesiunea februarie 2015.
 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Medicină şi Farmacie de acordare a titlului academic de doctor honoris causa al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi domnului academician Laurenţiu Mircea Popescu, profesor universitar dr. la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Comisia pentru acordarea titlului are următoarea componenţă:
Preşedinte
Prof. univ. dr. Lucian Georgescu, preşedintele Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Membri:
- Prof. univ. dr. Augustin Mihai, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti,
- Prof. univ. dr. Laurenţiu Mogoanţă, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova,
- Prof. univ. dr. Aurel Nechita, decanul Facultăţii de Medicină şi Farmacie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
- Prof. univ. dr. Nicolae Bacalbaşa,
- Prof. univ. dr. Dorel Firescu.
Ceremonia va avea loc în data de 26 septembrie 2014.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email