UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 58 / 11.09.2014
 

Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 11.9.2014, 
 
HOTĂRĂŞTE:
 
 
Art. 1. Se aprobă cererea formulată de către Pricop Octavian, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, specializarea Drept, promoţia 2013, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Danubius” din Galaţi, sesiunea septembrie 2014.
 
Art. 2. Se aprobă cererea formulată de către Gheorghevici Iulian Doru, absolvent al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, promoţia 2011, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Transilvania” din Braşov, sesiunea februarie 2015.
 
 
Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email