UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 56 / 04.09.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 4.9.2014,

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă Raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS a programului de studii universitare de licenţă „Afaceri internaţionale”, domeniul de licenţă „Economie şi afaceri internaţionale”, învăţământ cu frecvenţă, de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email