UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 55 / 30.08.2014
 

Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 30.8.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. unic. Se aprobă calendarul privind desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiei de decan la Facultatea de Arte şi la Facultatea de Inginerie, conform Anexei.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email