UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 54 / 20.08.2014
 

Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 20.8.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă  la propunerea Consiliului de administraţie, cuantumul taxei de procesare dosar de înscriere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi pentru studenţii extracomunitari veniţi la studii pe cont propriu valutar, în valoare de 250 Euro.
Art. 2. Se aprobă cererea de prelungire a studiilor universitare de doctorat pentru Stoica A. Irina, doctorand în anul V, domeniul Inginerie industrială, forma de învăţământ fără frecvenţă, forma de finanţare cu taxă, începând cu data de 1.10.2014, pentru o perioadă de 6 luni, conform rezoluţiei directorului CSUD.         
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

 
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email