UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 53 / 18.08.2014
 

Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 18.8.2014

HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă modificarea comisiei de concurs pentru postul de profesor universitar poziţia 12 din statul de funcţii al Departamentului de ingineria fabricaţiei din cadrul Facultăţii de Mecanică.
Noua structură a comisiei este următoarea:
Preşedinte
Prof. univ. dr. ing. Elena Mereuţă, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Membri:
- Prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti,
- Prof. univ. dr. ing. Nicolae Buzbuchi, Universitatea Ovidius din Constanţa,
- Prof. univ. dr. ing.  Ioan Călin Roşca, Universitatea Transilvania din Braşov,
- Prof. univ. dr. chim. Viorica Muşat, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,,
Membri supleanţi:
- Prof. univ. dr. ing. Doicin Cristian, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti,
- Prof. univ. dr. ing.  Gheorghe Nagîţ, Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi,
- Prof. univ. dr. ing. Viorel Păunoiu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
- Prof. univ. dr. ing. Eugen Rusu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,

 
Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email