UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 50 / 07.08.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 7.8.2014,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. unic. Se aprobă modificarea comisiei de concurs pentru postul de lector universitar poziţia 54 din statul de funcţii al Facultăţii Transfrontaliere de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti.
Noua structură a comisiei este următoarea:
Preşedinte
Conf. univ. dr. ing. Nicolae Diaconu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Membri:
- Conf. univ. dr. Jenică Crânganu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
- Conf. univ. dr. Alice Monica Aprodu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
- Conf. univ. dr. Gabriel Bercu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
- Lect. univ. dr. Constantin Bendrea, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Membri supleanţi:
- Lect. univ. dr. Camelia Frigioiu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
- Lect. univ. dr. Ion Lixandru, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
- Lect. univ. dr. Marius Popescu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email