UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 49 / 06.08.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 6.8.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă componenţa comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat pentru anul 2014-2015. (Anexă)
 
Art. 2. Se aprobă scoaterea la concurs a 20 locuri la forma de finanţare cu taxă pentru admiterea la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2014-2015.
 
Art. 3. Se aprobă cuantumul taxelor de şcolarizare pentru studiile universitare de doctorat în anul universitar 2014-2015, după cum urmează:
- 15000 lei pentru domeniile din cadrul Şcolii doctorale de Inginerie;
- 8000 lei pentru domeniile din cadrul Şcolii doctorale de Ştiinte Socio-Umane.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

 
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email