UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 51 / 13.08.2014
 

Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 13.8.2014,

HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2014-2015. (Anexă)


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU
 

Anexă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2014-2015

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email