UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 48 / 01.08.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 1.8.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. unic. Se aprobă cererea domnul prof. univ. dr. ing. Victor CRISTEA, director al Departamentului de Acvacultură, Ştiinţa Mediului şi Cadastru din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, de menţinere a calităţii de titular, pentru un an, începând cu data de 1.10.2014.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email