UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 47 / 29.07.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 29.7.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. unic. Se aprobă cererile de susţinere a examenului de finalizare a studiilor la Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, pentru următorii absolvenţi  ai Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul UDJG, specializarea Măsurători terestre şi cadastru:
- Chivu Alexandru Octavian (promoţia 2010);
- Avram Corina (promoţia 2014);
- Costache Sorin (promoţia 2014);
- Tănase Corina (promoţia 2014).
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email