UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 46 / 18.07.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 18.7.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de conversie profesională ce vor rula în cadrul Departamentului de formare continuă şi transfer tehnologic al UDJG, în regim de autofinanţare:
  1. Limba şi literatura franceză, domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii „Limbă şi literatură”, forma de învăţământ cu frecvenţă.
  2. Limba şi literatura engleză, domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii „Limbă şi literatură”, forma de învăţământ cu frecvenţă.
  3. Educaţie fizică, domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii „Educaţie fizică şi sport”, forma de învăţământ cu frecvenţă.
  4. Economia comerţului, turismului şi serviciilor, domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii „Administrarea afacerilor”, forma de învăţământ cu frecvenţă.
 
Art. 2. Se aprobă rezultatul concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de şef lucrări pe perioadă determinată, poziţia 15 din statul de funcţii al Departamentului de ştiinţa şi ingineria materialelor, din cadrul Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului, desfăşurat în semestrul al II-lea al anului universitar 2013/2014. Ca urmare, dna Mariana Buşilă a fost declarată respinsă.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email