UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 45 / 14.07.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 14.7.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă, la propunerea Facultăţii de Medicină şi Farmacie, cu avizul Consiliului de administraţie, înfiinţarea Secţiei clinice de psihiatrie din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galaţi.
 
Art. 2. Se validează componenţa Consiliului Facultăţii de Medicină şi Farmacie. Noii membri sunt: conf. univ. dr. Irina Mihaela Apetrei, şef lucrări dr. Doina Carina Voinescu, şef lucrări dr. Gabriela Gurău.
 
Art. 3. Se aprobă cererea de prelungire a perioadei de studii doctorale cu şase luni, începând cu data de 01/10/2014, formulată de către doamna Tamara Elena Mihociu, doctorandă în anul III de studii, domeniul Ingineria produselor alimentare, învăţământ cu frecvenţă, forma de finanţare cu taxă.
 
Art. 4. Se aprobă cererile de susţinere a examenului de finalizare a studiilor la Universitatea „Transilvania” din Braşov pentru următorii absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul UDJG, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, promoţia 2014:
               - Ionuţ Alexandru;                                                           - Ana Maria Lupu;
               - Viorel Anton;                                                                 - Sorin Neculache;
               - Paul Virgil Chirianu;                                                     - Mihaela Paraschiv;
               - Iuliana Roxana Cristea;                                                - Gabi Popa;
               - Laurenţia Mihaela Grosu;                                            - Nicoleta Corina Vasiliu.
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email