UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 44 / 14.07.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 14.7.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se validează rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiei de decan la Facultatea de Medicină şi Farmacie. Noul decan este prof. univ. dr. Aurel Nechita.
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email