UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 43 / 09.07.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 9.7.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante de asistent şi şef lucrări/lector pe perioadă determinată, desfăşurat în semestrul al II-lea al anului universitar 2013/2014. (Anexă)
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

 
Anexă Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante de asistent şi şef lucrări/lector
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email