UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 42 / 08.07.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 8.7.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă cererea domnului Panaitescu Florin, absolvent al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, promoţia 2014, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Transilvania" din Braşov.
 
Art. 2. Se aprobă cererea doamnei Smadu Flavia Alina, absolventă a Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, promoţia 2014, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Transilvania" din Braşov.
 
Art. 3. Se aprobă cererea domnului Tudorache Adrian, absolvent al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, promoţia 2014, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Transilvania" din Braşov.
 
Art. 4. Se aprobă cererea doamnei Viragoş Raluca Ionela, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, specializarea Drept, promoţia 2014, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Danubius" din Galaţi.
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email